CJENIK EDUKACIJA

move play & learn
C

CJENIK EDUKACIJA

move & learn
Brain Gym® 104 – 26 aktivnosti 215,00 eura
Brain Gym® 101 – uspostavljanje ravnoteže u svakodnevnom životu 230,00 eura
Brain Gym® 105 – Double Doodle Play 120,00 eura
Brain Gym® 201 – optimalna organizacija mozga 240,00 eura
Brain Gym® 110 – Facilitator Training 420,00 eura
Movement Based Learning 101: Uvod u Building Block Aktivnosti (Brain Gym® za djecu s teškoćama u razvoju) 130,00 eura
Za ustanove i grupe:
Uvod u Brain Gym®
Brain Gym® kroz igru, glazbu i priču
na upit
Edukacija kroz tri modula

1.Razvoj djeteta (refleksi, motorički razvoj, osjetila i učenje, fina motorika i govor, igre prstima i ritmičke igre)
2.Primjena Brain Gym® aktivnosti i reedukacije psihomotorike u radu s djecom (pokretne igre, body percussion)
3.Kreativne tehnike, joga i mindfulness u radu s djecom (asocijativne karte, priča, glazba, slika i lutka)

210,00 eura
Radionice

Relax Kids, Points of You®

na upit

Navedene cijene izražene su po polazniku i odnose se na ponudu edukacija u Zagrebu.

Za ponudu cijena i organizacije edukacija u ustanovama i izvan Zagreba kontaktirajte nas na mail: moveandlearn.hr@gmail.com