Edukacije

B

BRAIN GYM®

U

UVOD U BRAIN GYM®

 • uvodni seminar upoznavanja s osnovama programa; funkcioniranje mozga i utjecaj pokreta na učenje; praktične aktivnosti kroz igru, ples,…
brain gym edukacije
B

BRAIN GYM® 104 – 26 aktivnosti

 • praktičan rad sa svih 26 aktivnosti kroz 4 kategorije i 3 dimenzije pokreta, tijela i učenja; iskustveni utjecaj pokreta na tijelo i um, razumijevanje, organizaciju i komunikaciju; osjetila, emocije i kogniciju; što je “tijek učenja”, (samo)opažanje, PACE?; kako integrirati aktivnosti u svakodnevni život i rad
brain gym edukacije
B

BRAIN GYM® 101 - Uspostavljanje ravnoteže u svakodnevnom životu

 • temeljni seminar u okviru prvog stupnja; korištenjem 26 aktivnosti naučit ćemo i iskustveno proći postupak uravnoteženja kroz 5 koraka; za promjenu obrazaca ponašanja i postizanje ciljeva vezanih uz svakodnevni život iz područja komunikacije, organizacije i razumijevanja
brain gym edukacije
B

BRAIN GYM® 105 - DOUBLE DOODLE PLAY®

 • kreativno bilateralno izražavanje s obje ruke (i noge) istovremeno; osvještavanje središnje linije tijela i rad u središnjem polju koje utječe na sposobnosti komunikacije, izražavanja, okulomotoričke i fino motoričke koordinacije i manipulacije…
brain gym edukacije
B

BRAIN GYM® 201 - Optimalna organizacija mozga

 • uči nas o dominantnosti profila koji utječe na naše učenje kroz različita područja djelovanja; zašto i kako u stresnim situacijama reagiramo starim i neučinkovitim obrascima ponašanja i kako u novim situacijama koristiti puni potencijal bez blokada otkrivanjem profila dominantnosti kroz postupke uravnoteženja utječemo na savladavanje prepreka, jačamo samopouzdanje, samopoštovanje, pozitivnu sliku o sebi
brain gym edukacije
B

BUILDING BLOCK AKTIVNOSTI - (MBL)

 • Brain Gym® za djecu s teškoćama; 7 specifičnih aktivnosti kroz tri dimenzije (senzorika, emocije i kognicija); jačanje i stvaranje novih neuroloških i motoričkih obrazaca za učenje
brain gym edukacije
B

BRAIN GYM® U VRTIĆU / BRAIN GYM® U ŠKOLI

 • praktične i primjerene Brain Gym® aktivnosti prema uzrastu kroz igre, ideje i korisne savjete koji će djeci pružiti lakoću učenja tijekom važnog razvojnog perioda za jačanje temelja akademskih vještina
B

BRAIN GYM® 110 – 26 MOVEMENTS FACILITATOR TRAINING

 • trening za polaznike koji ispunjavaju sve uvjete licenciranja za Brain Gym® Facilitatora
brain gym edukacije
R

RELAX KIDS

R

RELAX KIDS RADIONICE

 • za djecu (6-12 godina), teenagere i odrasle – tijekom godine (ciklus – 8 radionica)
I

ISKUSTVENE/OGLEDNE RELAX KIDS RADIONICE

 • za djecu i odrasle, u vrtićima, školama, ustanovama/centrime, tvrtkama…
RELAX KIDS RADIONICE
RELAX KIDS RADIONICE
RELAX KIDS RADIONICE
RELAX KIDS RADIONICE
P

POINTS OF YOU®

P

POINTS OF YOU® RADIONICE

 • radionice upoznavanja, tematske,  iskustvene i radionice podrške uz POY alate
POINTS OF YOU
POINTS OF YOU